Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối: Tháng 8, 2021

Dấu bưu điện
Công ty TNHH Quốc tế Rascals
Căn hộ / Phòng 1201-04,06-07, Energy Plaza, 92 đường Granville, Tsim Sha Tsui East, Cửu Long, Hong Kong, Trung Quốc

Địa chỉ gửi thư:
Công ty TNHH Quốc tế Rascals
1/104 Đường Rosedale, Rosedale, Auckland 0632, New Zealand

Điện thoại: +852 37469003
Email: [email protected]

Điều khoản Sử dụng này được phát hành đại diện cho Công ty TNHH Quốc tế Rascals (“Rascal và những người bạn”). Rascal and Friends được gọi trong Điều khoản Sử dụng này là “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “chúng tôi”. Điều khoản Sử dụng áp dụng cho tất cả các trang web thuộc sở hữu của chúng tôi (tuy nhiên được truy cập hoặc sử dụng), dù thông qua máy tính cá nhân, thiết bị di động hoặc công nghệ khác (“Thiết bị”) và các tính năng tương tác, ứng dụng hoặc nội dung tải xuống do chúng tôi vận hành có sẵn thông qua các trang web này và chứa đựng Điều khoản Sử dụng này do chúng tôi sản xuất và duy trì (gọi chung là “Trang web”).

1. THỎA THUẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng trước khi sử dụng Trang web này. Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng, vui lòng không sử dụng Trang web.

Cũng vui lòng xem lại Chính sách Bảo mật của Trang web chúng tôi, Chính sách Cookies thiết lập các phương pháp thu thập và sử dụng dữ liệu của chúng tôi.

2. QUYỀN SỞ HỮU

Trang web và Nội dung
Tất cả các tính năng quan trọng hoặc hiển thị trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả văn bản, tập lệnh, mã, thiết kế, đồ họa, âm nhạc, video, ứng dụng, tính năng tương tác, bài viết, nhãn dán, ảnh chụp, hình ảnh, hình ảnh chuyển động, âm thanh, hình minh họa và nội dung khác (“Nội dung”) thuộc sở hữu của chúng tôi, người cấp phép hoặc nhà cung cấp của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được mô tả rõ ràng trong các điều khoản này.

Nhãn hiệu
Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và biểu tượng (“Nhãn hiệu”) được sử dụng trên Trang web thuộc về chúng tôi, người cấp phép hoặc nhà cung cấp của chúng tôi. Bạn bị cấm sử dụng biểu tượng Nhãn hiệu theo bất kỳ cách nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Bạn không có bất kỳ giấy phép hoặc quyền sở hữu nào đối với bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc tên thương mại nào thông qua việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web.

Thông báo

Trang web và Nội dung và nhãn hiệu, được bảo vệ bởi thương mại, bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

 • Ngoại trừ trường hợp có thể được chúng tôi chỉ ra rõ ràng trong các tài liệu cụ thể được đăng trên Trang web, bạn được phép xem, phát, in và tải xuống Nội dung chỉ cho các mục đích cá nhân, thông tin và phi thương mại.
 • Bên ngoài các quyền sử dụng cụ thể được chúng tôi cấp cho bạn liên quan đến Trang web, bạn không được sử dụng, chỉnh sửa, dịch, hiển thị, tải xuống, sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, biểu diễn, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng hoặc bán, hoặc theo bất kỳ cách nào khai thác bất kỳ Nội dung hoặc nhãn hiệu nào. Bạn sẽ không xóa bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo độc quyền nào khác khỏi Trang web hoặc Nội dung được tìm thấy trên Trang web.
 • Trang web và Nội dung, nhãn hiệu, sẽ vẫn là tài sản độc quyền của chúng tôi hoặc người cấp phép hoặc nhà cung cấp của chúng tôi, nếu có, trừ khi được chúng tôi đồng ý rõ ràng.
 • Thông tin liên lạc hoặc tài liệu mà bạn chuyển đến Trang web bằng thư điện tử hoặc bằng cách khác, bao gồm bất kỳ câu hỏi, nhận xét, đề xuất nào hoặc tương tự và sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Bất cứ nội dung bạn truyền tải hoặc đăng tải đều có thể được chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi sử dụng cho mục đích hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tái tạo, tiết lộ, truyền tải, xuất bản, phát sóng và đăng tải. Hơn nữa, chúng tôi được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật có trong bất kỳ thông tin liên lạc mà bạn gửi đến Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm sử dụng thông tin đó. “

3. ĐỐI TÁC TRÊN NỀN TẢNG

Đôi khi, chúng tôi có thể liên kết hoặc hợp tác với các trang web của bên thứ ba, nền tảng truyền thông xã hội, ứng dụng dành cho thiết bị di động và các sản phẩm và dịch vụ khác (“Bên thứ ba”). liên kết như vậy chỉ được cung cấp một cách thuận tiện. Bạn có thể kết nối với các Bên thứ ba này thông qua Trang web, nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi xác nhận, giám sát hoặc có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với các Bên thứ ba này hoặc các hoạt động của họ, tuân theo các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật riêng biệt. Bạn nên xem xét cẩn thận bất kỳ trang web nào của Bên thứ ba và các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách hoặc hoạt động của Bên thứ ba và bạn tự chịu rủi ro khi tương tác với Bên thứ ba.

4. GIỚI HẠN KHI SỬ DỤNG

Chúng tôi cho phép bạn sử dụng Trang web của chúng tôi miễn là bạn không:

 • sử dụng Nội dung trên Trang web cho bất kỳ mục đích thương mại nào;
 • sử dụng Nội dung hoặc Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;
 • cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ hệ thống máy tính hoặc mạng nào của người dùng khác được liên kết với Trang web;
 • sửa đổi hoặc cố gắng sửa đổi hoặc giả mạo Trang web theo bất kỳ cách nào;
 • sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào trên Trang web theo cách có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bên thứ ba, bao gồm nhãn hiệu, bản quyền, quyền riêng tư hoặc quyền công khai; hoặc là
 • can thiệp hoặc làm gián đoạn các mạng kết nối với Trang web hoặc vi phạm các quy định, chính sách hoặc quy trình của các mạng đó.

5. TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, mọi thứ trên Trang web được cung cấp cho bạn “nguyên trạng” mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, những bảo đảm ngụ ý về khả năng mua bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm. Xin lưu ý rằng một số khu vực pháp lý có thể không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, vì vậy một số loại trừ ở trên có thể không áp dụng với bạn. Kiểm tra luật pháp tại địa phương của bạn để biết bất kỳ hạn chế hoặc giới hạn nào liên quan đến việc loại trừ các bảo đảm ngụ ý. Chúng tôi có nỗ lực chính đáng để đưa thông tin chính xác và cập nhật lên Trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo hoặc tuyên bố về tính chính xác của thông tin. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong nội dung của Trang web này. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào đối với hoặc vi-rút có thể lây nhiễm vào thiết bị máy tính của bạn hoặc tài sản khác do bạn truy cập, sử dụng hoặc duyệt trên Trang web hoặc việc bạn tải xuống bất kỳ tài liệu, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, video hoặc âm thanh từ Trang web.

6. BỒI THƯỜNG

Trong phạm vi có thể theo luật hiện hành, bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ gìn chúng tôi, người cấp phép, người được cấp phép, nhà phân phối, đại lý, đại diện và những người dùng được ủy quyền khác và mỗi người trong số những người bán lại, nhà phân phối, nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp và tất cả các cán bộ, giám đốc, chủ sở hữu, nhân viên, đại lý, đại diện và người được giao nhiệm vụ (gọi chung là “Các bên được bồi thường”) vô hại khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao gồm cả chi phí giải quyết và bất kỳ khoản phí và chi phí pháp lý hoặc chi phí khác để điều tra hoặc bảo vệ bất kỳ hành động hoặc hành động bị đe dọa nào) phát sinh bởi các Bên được bồi thường liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào phát sinh, do bạn vi phạm Điều khoản Sử dụng này hoặc các khiếu nại phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web. Bạn sẽ nỗ lực hết sức để hợp tác với chúng tôi trong việc bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào. Chúng tôi bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, thuê luật sư riêng và đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào mà bạn phải bồi thường.

7. QUYỀN LỰC PHÁP LÝ

Các Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh và hiểu theo luật Hồng Kông, không ảnh hưởng đến bất kỳ nguyên tắc xung đột pháp luật nào. Trừ trường hợp bị luật hiện hành cấm và không giới hạn bất kỳ quyền theo luật định nào đối với người dùng, bạn đồng ý rằng mọi tranh chấp , các khiếu nại và thủ tục pháp lý trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này sẽ được giải quyết và nộp riêng tại các tòa án ở Hồng Kông, Trung Quốc.

Chúng tôi không tuyên bố rằng Nội dung trên bất kỳ Trang web nào là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở bất kỳ vị trí cụ thể nào. Những người chọn truy cập một Trang web làm như vậy theo sáng kiến của riêng họ và chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật hiện hành bao gồm mọi luật hiện hành của địa phương.

8. QUY ĐỊNH CHUNG

Quyền chuyển nhượng, Không từ bỏ, Hiệu lực từng phần.

Chúng tôi có thể chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều khoản Sử dụng cho bất kỳ bên nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn, trừ khi luật hiện hành yêu cầu thông báo cho bạn, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến quyền của bạn hoặc nghĩa vụ của chúng tôi theo Điều khoản Sử dụng.

 • Việc chúng tôi không yêu cầu hoặc bắt buộc thực hiện nghiêm túc một phần của Điều khoản Sử dụng không phải là sự khước từ Điều khoản Sử dụng khác hoặc các quyền của chúng tôi.
 • Nếu bất kỳ điều khoản nào trong một phần không hợp lệ hoặc không thể thực thi, phần còn lại của Điều khoản Sử dụng sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Cập nhật Điều khoản Sử dụng
Chúng tôi có quyền sửa đổi Điều khoản sử dụng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước (“Điều khoản cập nhật”). Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thông báo cho bạn về các Điều khoản được cập nhật bằng cách đăng chúng lên Trang web để có thể truy cập chúng qua một liên kết trên Trang web và việc bạn sử dụng Trang web sau khi chúng tôi đăng Điều khoản cập nhật (hoặc tham gia vào các hành vi khác như chúng tôi có thể chỉ định một cách hợp lý) cấu thành sự đồng ý của bạn với các Điều khoản được cập nhật. Do đó, bạn nên xem lại Điều khoản sử dụng định kỳ. Các Điều khoản Cập nhật sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm chúng tôi đăng chúng trên trang chủ của Trang web, hoặc vào ngày muộn hơn có thể được nêu rõ trong đó.