นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคล

ปรับปรุงล่าสุด: สิงหาคม 2564

ราสคาล แอนด์ เฟรนด์ส มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวในการใช้งานสื่อออนไลน์ของคุณ คำว่า “เรา” “ของเรา” และ “พวกเรา” ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคลฉบับนี้หมายถึงราสคาล แอนด์ เฟรนด์ส เราให้ความสำคัญกับการที่คุณสามารถใช้และสนุกกับเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัว นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคลของเราฉบับนี้เขียนขึ้นเพื่อให้คุณเข้าใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการดูแลอย่างไร กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และคำเตือนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ซึ่งเราจะชี้แจงในโอกาสต่างๆ ที่เราเก็บหรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อให้คุณเข้าใจว่าเราใช้ข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างและนำไปใช้อย่างไร

1. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้กล่าวถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจจะรวบรวมหรือประมวลผล เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร เราเก็บข้อมูลส่วนบุุคคลของคุณเมื่อไหร่ เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร และทางเลือกที่คุณสามารถทำได้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ

​นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ต่างๆ ของราสคาล แอนด์ เฟรนด์ส (ไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมหรือการใช้งาน) ทั้งบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์มือถือ หรือเทคโนโลยีอื่นใด (“อุปกรณ์สื่อสาร”) รวมถึงสื่ออินเตอร์แอคทีฟ แอพลิเคชั่น หรือการดาวน์โหลดต่างๆ ที่จัดทำขึ้นโดยเรา ซึ่งสามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์เหล่านี้ และอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ที่เขียนขึ้นและดูแลโดยราสคาล แอนด์ เฟรนด์ส (“เว็บไซต์”) การใช้งานเว็บไซต์นี้เท่ากับคุณยอมรับว่า คุณได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

2. เราคือใคร

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เขียนขึ้นโดย ราสคาลส์ อินเตอร์เนชันนัล ลิมิเต็ด (“ราสคาล แอนด์ เฟรนด์ส”) คำว่า “เรา” “ของเรา” และ “พวกเรา” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หมายถึงราสคาล แอนด์ เฟรนด์ส ที่อยู่ของเราคือ ห้อง 1202 อาคารเอเนอจี พลาซ่า เลขที่ 92 ถนนแกรนวิลล์ จิม ซา จุ่ย, เกาลูน, ฮ่องกง, ประเทศจีน

3. เราเก็บข้อมูลใดบ้าง?

เราเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าและบริการที่คุณเลือกใช้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เก็บโดยอัตโนมัติ และข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ถูกเก็บอัตโนมัติ (คุกกี้) จะถูกใช้โดยราสคาล แอนด์ เฟรนด์ส เพื่อการประมวลผลทางสถิติหรือเพื่อจัดการระบบเท่านั้น คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเราได้ที่นี่ เราจะไม่ใช้วิธีการใดเพื่อระบุตัวบุคคลหรือกิจกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต เว้นแต่ต้องทำตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน หรือตัวบุคคลที่น่าจะระบุได้ ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะจริงหรือเท็จ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้ ได้แก่:

 • การระบุตัวตน เช่น ชื่อจริง นามแผง รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรืออีเมล์ รหัสไปรษณีย์ ชื่อบัญชี;
 • ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ เช่น อายุ และ/หรือเพศ;
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตหรือกิจกรรมบนช่องทางออนไลน์ รวมถึงประวัติการใช้งานอินเตอร์เน็ต ประวัติการค้นหา (เช่น เว็บไซต์ที่เคยเข้าชมก่อนหน้า) และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมโต้ตอบของลูกค้ากับเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น หรือโฆษณา ของสินค้าที่คุณสนใจ;
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร และข้อมูลที่ช่วยให้คุณเข้าถึงบริการ (เช่น ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ, ชื่อของระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย, เลขที่อยู่ IP (เลขอ้างอิงที่ใช้ระบุเครื่องมือที่ใช้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต) เป็นต้น;
 • ข้อมูลการระบุพิกัด เช่น ประเทศ เมือง และที่อยู่;
 • ข้อมูลการสั่งซื้อ และหลักฐานการซื้อเมื่อคุณส่งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของสินค้า;
 • ข้อมูลการสำรวจ; และ
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อประกอบคำร้องของคุณ

4. เราเก็บข้อมูลเมื่อใด?

เราจะเก็บข้อมูลเมื่อคุณ:

 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม สมัครใช้บริการ;
 • ติดต่อสื่อสารกับเราทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ;
 • เข้าร่วมกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟ เข้าร่วมการจับรางวัลหรือการประกวด;
 • อีเมล์หาเรา;
 • ส่วข้อมูลส่วนตัวให้เราทางเว็บไซต์;
 • ขอให้เราติดต่อกลับหาคุณหลังจากเข้าชมเว็บไซต์; และ
 • ตกลงตอบแบบสอบถามออนไลน์

5. เราเก็บข้อมูลด้วยวิธีใด?

เราจะเก็บข้อมูลเมื่อคุณส่งข้อมูลให้กับเรา และเพื่อความจำเป็นอื่นๆ ในการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่คุณร้องขอ หรือเพื่อดำเนินการภายในของเรา

เราอาจได้รับข้อมูลโดยอัตโนมัติทางคุกกี้ เมื่อคุณสื่อสารกับเราบนอินเตอร์เน็ต ระบบของเราจะส่ง ‘คุกกี้’ หาคุณโดยอัตโนมัติ คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็กส่งจากเซิร์ฟเวอร์ของเราไปยังคอมพิวเตอร์ เท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนของคุณ เพื่อให้อุปกรณ์ของคุณถูกจดจำ คุกกี้จะใช้จัดการการใช้อินเตอร์เน็ตบนอุปกรณ์นั้นและจะมีข้อมูลระบุตัวบุคคล คุกกี้จะบันทึกข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ด้วย ซึ่งจะใช้ในการระบุผู้ใช้งาน เราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้โดยไม่ระบุว่าคุณเป็นใคร เพื่อประเมินและปรับปรุงการให้บริการทางอินเตอร์เน็ตแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น คุณอาจจะปิดคุกกี้ด้วยการจัดการบราวเซอร์ของคุณ แต่บางส่วนของเว็บไซต์อาจไม่สามารถทำงานได้สมบูรณ์ คุณสามารถดูรายละเอียดของนโยบายคุกกี้ของเราได้ ที่่นี่

เรายังรับข้อมูลจากผู้ให้บริการอื่นเมื่อคุณเข้าชมหน้าโซเชียลมีเดียของเรา (เช่น เฟซบุ้ก อินสตราแกรม เป็นต้น) เราอาจจะได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณจากผู้ให้บริการอื่นและข้อมูลสาธารณะต่างๆ ข้อมูลทางเทคนิคมาจากผู้ให้บริการเหล่านี้:

 • ผู้ให้ข้อมูลการวิเคราะห์ เช่น Google Analytics;
 • ผู้ให้ข้อมูลการค้นหา เช่น Google และ Bing;
 • ผู้ให้บริการ app store เช่น Apple App Store และ Google Play

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณภายใต้กฎหมายอนุญาต และมีความยุติธรรม และไม่เก็บข้อมูลโดยไร้เหตุผล

6. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บ รักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตุประสงค์ในการนำเสนอสินค้าและบริการให้คุณ เพื่อวัตุประสงค์อื่นๆ คุณคาดไว้ เพื่อวัตุประสงค์อื่นๆ ทางกฎหมาย หรือเพื่อวัตุประสงค์อื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่ให้บริการด้านเทคนิคหรือช่วยเหลือ และให้คำแนะนำในการทำงาน

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • ส่งข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา;
 • จัดหา ส่งมอบ สรรหา ดูแล และปรับปรุงสินค้าและบริการของเรา;
 • จัดหาข้อเสนอทางการตลาด ผ่านทางการตลาดทางตรง การรวบรวมฐานข้อมูล การวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และการแบ่งส่วนตลาด และผ่านทางการประมวลผลหรือคิดค้นจากข้อมูลทางการตลาดอื่นๆ;
 • สื่อสารกับคุณเพื่อตอบข้อเรียกร้องหรือข้อร้องเรียน;
 • นำเสนอสื่อการตลาดหรือโปรโมชั่นที่คุณอาจจะสนใจ;
 • ขอความคิดเห็นจากคุณเพื่อวัตถุประสงค์การวิจัยทางการตลาด การเข้าร่วมนำเสนอความคิดเห็นเช่นการวิจัยออนไลน์ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและไม่มีการเปิดเผยตัวบุคคล กิจกรรมเหล่านั้นจะไม่มีการเก็บข้อมูลที่เปิดเผยตัวบุคคลโดยเด็ดขาด;
 •  ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิทางกฎหมาย; หรือ
 • ปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของเรา และดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมาย ซึ่งอาจหมายถึงการเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานที่บังคับใข้กฎหมาย รัฐบาล ควบคุมกฎระเบียบ หรือหน่วยงานรัฐบาล

บางครั้งคุณอาจได้รับคำขออนุญาตให้เราสามารถส่งอีเมล์หรือสื่อสารกับคุณได้ ซึ่งคำขอนั้นจะมาจากทีมดูแลลูกค้าของเรา โปรดดูที่ ติดต่อเรา

การตลาดทางตรง
From time to time we may use the personal information we collect from you to identify particular products and services which we believe may be of interest to you. We may then contact you to let you know about these products and services and how they may benefit you. Every directly addressed marketing contact sent or made by Rascal and Friends will include a means by which you may unsubscribe (or opt out) of receiving further marketing information. Further, you may instruct us at any time to remove any previous consent you provided to receive marketing communications from us. Requests should be directed to Customer Service – see Contact Us.

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวด และการชิงโชค
We may offer competitions, sweepstakes and contests through the Website that may require registration. By participating in a competition, contest or sweepstake, you agree to the terms, conditions and official rules that govern that particular promotion. If you choose to enter a competition, sweepstake or contest, we may disclose personal information to third parties or the public in connection with the administration of such competition, contest or sweepstake, including, without limitation, in connection with winner selection, prize fulfilment, and as required by law or permitted by the official rules, such as on a winners’ list.

ผู้สมัครงาน
We collect information from job candidates. This information will contain personal information such as name, address, employment history and reference details.

Generally, we will collect personal information directly from the job candidate but some information may be provided by third parties providing human resource services. Job candidate personal information will be used for recruitment purposes and to evaluate the job candidate’s application. Where we wish to use the information for other purposes we will seek job candidates’ agreement beforehand.

7. การแบ่งปันข้อมูล

เราอาจใช้งานข้อมูลนี้ภายในกลุ่มบริษัทของราสคาลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด รวมถึงบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมด และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัท”).

เราอาจใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณร่วมกับผู้ให้บริการที่ทำงานในนามของเราและช่วยเราดำเนินธุรกิจ รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์และการแข่งขันของเรา ส่งอีเมล์หาคุณ ประมวลผลข้อมูลที่เรารวบรวมไว้ และส่งข้อมูลสินค้าและบริการที่คุณสนใจให้กับคุณ เราจะให้ข้อมูลส่วนตัวเท่าที่จำเป็นแก่บริษัทเหล่านี้เพื่อทำงานให้บรรลุตามที่ร้องขอ เรากำหนดให้บริษัทเหล่านี้ปกป้องข้อมูลของคุณเช่นเดียวกับที่เราทำ และจะไม่ส่งต่อหรือใช้งานในวัตถุประสงค์อื่น

เราส่งต่อข้อมูลที่ได้จากโซเชียลมีเดีย บางเว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ้ก ถ้าคุณคลิกลิงค์เหล่านี้ เว็บไซต์จะเก็บข้อมูล IP Address ของคุณและบันทึกเพจที่คุณเยี่ยมชมในแวลานั้นๆ โซเชียลมีเดียอาจมีคุกกี้เช่นกันเพื่อให้ทำงานได้สมบูรณ์ โซเชียลมีเดียดูแลโดยหน่วยงานบุคคลที่สาม ถ้าคุณคลิกบนโซเชียลมีเดีย ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกประมวลผลโดยหน่วยงานบุคคลที่สามตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของหน่วยงานนั้น

เราไม่และจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับหน่วยงานบุคคลที่สาม เว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย หรือคุณอนุญาตให้เราดำเนินการได้ หน่วยงานบุคคลที่สามเหล่านี้ได้ตกลงที่จะรักษาความลับและความปลอดภัย เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับหน่วยงานอื่นนอกจากราสคาล แอนด์ เฟรนด์ส ยกเว้น:

 • เมื่อเราต้องบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการใช้บริการ หรือนโยบายคุกกี้;
 • เมื่อเราต้องปกป้องความปลอดภัย ความมั่นคง สิทธิ และทรัพย์สินของบริษัทของเรา ลูกค้าของเรา หรือหน่วยงานบุคคลที่สามที่เป็นพันธมิตรของเรา;
 • เมื่อเราต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย หรือจำต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย; หรือ
 • หากมีการควบรวม ซื้อ หรือขายกิจการ และเราต้องแบ่งปันข้อมูลให้กับหน่วยงานบุคคลที่สาม ในกรณีนี้เราจะส่งอีเมล์หาคุณ และประกาศบนหน้าเว็บไซต์ เพื่อแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนเจ้าของ และชี้แจงทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ

8. การโอนย้าย จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล

Rascal and Friends conducts business throughout the world and the personal Information that we collect from you will be transferred to, stored at, or processed in our offices or by third parties carrying out such services on our behalf. All information we collect from you may be located in countries with privacy laws that may be different from where you live. We ensure your personal data is protected by requiring all our group companies and service providers to follow the same rules when processing your personal data. By using our Services, the transfer, collection, processing of data will occur as specified in this Privacy Policy, our Terms of Use, and any other terms provided at the time of collection. Whenever your personal information is transferred, stored or processed by us or by third parties carrying out such services on our behalf, we’ll take reasonable steps to safeguard the privacy of your personal information.

9. ความปลอดภัยของข้อมูล

Rascal and Friends is committed to keeping your trust by protecting and securing your personal information. We have in place reasonable commercial standards of technology and operational security to protect all personal information provided to us from misuse, interference, loss, unauthorised access, modification or disclosure. We limit access to personal information to individuals with a business need consistent with the reason the information was provided.

The Internet is not 100% secure. We cannot promise that your use of our sites and apps will be completely safe. We encourage you to use caution when using the Internet. This includes not sharing your passwords. This Website may include links to third-party websites like Facebook or Walmart. Clicking on those links or enabling those connections may allow third parties to collect or share data about you. We do not control these third-party websites and are not responsible for their privacy statements. When you leave our Website, we encourage you to read the privacy notice of every Website you visit.

We will notify you and any applicable regulator of a data breach where we are legally required to do so.

10. เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าใด?

เราจะเก็บข้อมูลไว้จนกว่าจะสิ้นสุดวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้น ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ทางด้านกฎหมาย บัญชี หรือการทำรายงานต่างๆ

To determine the appropriate retention period for personal data, we consider the amount, nature, and sensitivity of the personal data, the potential risk of harm from unauthorised use or disclosure of your personal data, the purposes for which we process your personal data and whether we can achieve those purposes through other means, and the applicable legal requirements.

11. สิทธิของคุณ

หากคุณมีความประสงค์จะยกเลิกการสมัครสมาชิก เช่น จดหมายข่าว หรืออีเมล์การตลาด คุณสามารถทำได้โดยคลิกลิงค์ที่แนบมากับอีเมล์ดังกล่าว หากคุณต้องการลบคุกกี้ที่มีอยู่ กรุณาดูคำแนะนำในนโยบายคุกกี้ของเรา ในสถานการณ์เช่นนี้คุณมีสิทธิภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ ราสคาล แอนด์ เฟรนด์ส เคารพในสิทธิของพลเมืองอียูตามระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation – GDPR) และพลเมืองแคลิฟอร์เนียตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแคลิฟอร์เนีย (California Consumer Protection Act – CCPA) สิทธิเหล่านี้ได้แก่ การร้องขอการเปิดเผยข้อมูลหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ (หรือ ‘การขอเข้าถึงข้อมูล’) ซึ่งจะทำให้คุณได้รับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้และตรวจสอบว่าเราได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ไฟล์เก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณจะเก็บอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ของเราและของผู้ให้บริการกับเรา

สิทธิต่อไปนี้มีข้อยกเว้น (ดูรายละเอียดด้านล่าง) ตามกฎหมาย

ข้อยกเว้น
สิทธิของคุณที่จะเข้าดูข้อมูลส่วนตัวไม่ใช่สิทธิเด็ดขาด ในบางสถานการณ์กฎหมายอนุญาตให้เราปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ สถานการณ์เหล่านั้นเช่น:

 • การเข้าถึงอาจมีผลร้ายแรงต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง;
 • การเข้าถึงมีผลกระทบที่ไร้เหตุผลต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น;
 • การขอเป็นเรื่องไม่เป็นประโยชน์;
 • ข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจที่มีความละเอียดอ่อนในเชิงพาณิชย์;
 • การเข้าถึงนั้นผิดกฎหมาย; หรือ
 • การเข้าถึงอาจส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย ระบบความปลอดภัย หรือการเจรจาทางธุรกิจ

การร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เรามี เพื่อให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องที่เรามี แม้ว่าเราอาจต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลชุดใหม่ที่คุณส่งมอบให้

การร้องขอให้ตัดหรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อขอให้เราตัดหรือลบข้อมูลส่วนตัวซึ่งไม่มีเหตุผลที่เราจะเก็บไว้ใช้ คุณยังมีสิทธิที่ขอให้เราตัดหรือลบข้อมูลส่วนตัวซึ่งคุณมีสิทธิที่จะปฏิเสธการนำไปประมวลข้อมูล (กรุณาดูด้านล่าง) ซึ่งเราอาจจะนำข้อมูลของคุณไปประมวลผลอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเราได้รับคำร้องให้ลบข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ดีเราอาจจะไม่สามารถดำเนินการลบข้อมูลตามคำร้องของคุณได้ด้วยเหตุผลทางกฎหมายบางประการ ซึ่งหากมี คุณจะได้ทราบในเวลาที่คุณยื่นคำร้อง

Object to processing of your personal data where we are relying on a legitimate interest (or those of a third party) and there is something about your particular situation which makes you want to object to processing on this ground as you feel it impacts on your fundamental rights and freedoms. You also have the right to object where we are processing your personal data for direct marketing purposes. In some cases, we may demonstrate that we have compelling legitimate grounds to process your information which override your rights and freedoms.

Request restriction of processing of your personal data. This enables you to ask us to suspend the processing of your personal data in the following scenarios: (a) if you want us to establish the data’s accuracy; (b) where our use of the data is unlawful but you do not want us to erase it; (c) where you need us to hold the data even if we no longer require it as you need it to establish, exercise or defend legal claims; or (d) you have objected to our use of your data but we need to verify whether we have overriding legitimate grounds to use it.

Right of data portability. We will provide to you or a third party you have chosen your personal data in a readily usable format or in a structured, commonly used, machine-readable format. Note that this right is to in response to a request for disclosure or only applies to automated information which you initially provided consent for us to use or where we used the information to perform a contract with you.

Withdraw consent at any time where we are relying on consent to process your personal data. However, this will not affect the lawfulness of any processing carried out before you withdraw your consent. If you withdraw your consent, we may not be able to provide certain products or services to you. We will advise you if this is the case at the time you withdraw your consent.

Do not track right. California law requires us to let you know how we respond to web browser Do Not Track (DNT) signals. Because there currently isn’t an industry or legal standard for recognizing or honoring DNT signals. We don’t respond to them at this time. We wait the result of work by the privacy community and industry to determine when such a response is appropriate and what form is should take. If you turn on Do Not Track in your website browser, we will respect your choice.

We don’t have any automated processing including profiling. If you wish to exercise any of the rights set out above, or you have any complaint about our processing of your personal data, please see Contact Us. To check and confirm you are the right data subject, please provide us with your name and email address when you email us.

12. เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บไซต์สำหรับเด็ก

เว็บไซต์ของเรามีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ เราจะไม่จงใจเก็บข้อมูลส่วนตัวของเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีที่ให้ข้อมูลกับเรา กรุณาติดต่อหาเราที่ hello@teamrascals.com

13. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจจะปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะที่นี่ เราจะไม่เปลี่ยนแนวทางการจัดการข้อมูลที่เราเก็บไว้ก่อนหน้าโดยไม่แจ้งให้ทราบ เราจะขออนุญาตจากคุณก่อนเสมอหากทำได้ กรุณาดูที่เว็บไซต์ของเราสำหรับการปรับปรุงแก้ไข

14. ติดต่อเรา

หากมีข้อแนะนำ ข้อร้องเรียน หรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อที่ https://www.rascalandfriends.com/contact-us หรือเขียนหาเราที่ hello@teamrascals.com. ที่ทำงานของเราตั้งอยู่ที่ 27 Napier Street, Freemans Bay, Auckland, New Zealand.

ทีมดูแลลูกค้าของเราจะติดต่อกลับทุกข้อความภายในหนึ่งเดือน และอาจจะใช้เวลานานกว่าที่กำหนดหากคำร้องขอของคุณเป็นกรณีที่ซับซ้อนหรือมีคำร้องหลายข้อ แต่เราจะแจ้งความคืบหน้าให้คุณทราบอยู่เสมอ

มาเป็นครอบครัวราสคาล

เราอยากติดต่อหาคุณ! สมัครรับอีเมล์อัพเดทจากราสคาล + เฟรนด์ส ทั้งเรื่องสินค้า ส่วนลด เรื่องน่าอ่าน และกิจกรรมต่างๆ คุณสามารถยกเลิกรับอีเมล์ได้ทุกเมื่อ

อีเมล์