Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor promotie en wedstrijden

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle promoties, wedstrijden en weggeefacties van Rascal + Friends, die door Rascal + Friends worden georganiseerd op eender welk platform (‘promotie’). Promotieperiodes, prijzen, deelnamemechanismen, winnaarselectie en eventuele specifieke regels zijn van toepassing zoals vermeld staat in de specifieke promotie.

2.     Door deel te nemen aan een promotie, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

3.     Alle promoties worden gerund door Rascal International Limited (‘de Promotor’), met maatschappelijke zetel in Room 1202, 12th Floor, Energy Plaza, 92 Granville Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong.

4.     Promoties zijn alleen toegankelijk voor inwoners van Nederland die 18 jaar of ouder zijn. Naast de beperkingen vermeld in de specifieke promotie, mogen volgende personen niet deelnemen:
a. Elke persoon die een werknemer is van Rascal + Friends of deelnemende sponsors of promotors (en hun naaste familieleden).
b.  Elke persoon die op enige andere wijze verbonden is met Rascal + Friends of de beoordeling van de promotie.

5.     Wanneer een promotie op sociale media wordt gehouden, is deze op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, beheerd door of geassocieerd met Facebook of Instagram.

6.     Promoties en deze voorwaarden worden beheerst door de Nederlandse wet. Eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van het Nederlands gerecht.

7.     De promotor behoudt zich het recht voor om de promotie en deze algemene voorwaarden op elk moment te annuleren, wijzigen, wijzigen of op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving.

8.     De Promotor heeft een onbeperkte discretie met betrekking tot alle zaken die met een Promotie te maken hebben. De beslissing van de promotor over alle zaken die met een promotie te maken hebben, is definitief.

Deelnamevereisten

9.     Deelnemers moeten voldoen aan alle deelnamevereisten zoals vermeld in de Promotie om in aanmerking te komen voor de prijs.

10.   Als deelname aan de promotie via commentaar gebeurt, telt elke reactie voor één (1) inzending.

11.   Geen enkele promotie komt met een toegangsprijs of vereist aankoop van Rascal + Friends-producten om mee te doen.

12.   Promoties eindigen om 23.59 uur op de datum die gespecificeerd is in de promotiepost. Na deze datum worden geen verdere inzendingen geaccepteerd.

13.   De promotor aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen.

14.   De promotor kan elke inzending (inclusief winnende inzendingen) weigeren of diskwalificeren als de promotor naar eigen goeddunken besluit dat de deelnemer zich niet aan deze algemene voorwaarden (inclusief eventuele aanvullende regels in verband met de specifieke promotie) heeft gehouden, of als hij/zij heeft gehandeld op een manier die de organisator als ongepast, onwettig, beledigend of niet in de geest van de actie heeft beschouwd. Als de winnende inzending wordt gediskwalificeerd, behoudt de organisator zich het recht voor om de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer(s), zonder de gediskwalificeerde deelnemer(s) op de hoogte te stellen.

PRIJS

15.   De prijs/prijzen is/zijn zoals vermeld in de specifieke promotie op de Rascal + Friends NL Facebookpagina of Instagrampagina.

16.   De prijs/prijzen is/zijn zoals vermeld op de wedstrijdpost en zijn niet inwisselbaar voor geld of een ander item. Prijzen zijn niet overdraagbaar en zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Wanneer de aangeboden prijs/prijzen Rascal + Friends-luiers omvat, kan de winnaar(s) de maat van de luier kiezen – maten 1-6 zijn beschikbaar. De promotor behoudt zich het recht voor om elke prijs te vervangen door een prijs met een gelijkwaardige waarde zonder voorafgaande kennisgeving.

17.   Wanneer de prijs/prijzen vliegreizen en/of accommodatie omvat, zowel internationaal als binnenlands, is de winnaar (en elke reisgenoot) verantwoordelijk voor het betalen van alle extra kosten in verband met de prijs die niet specifiek zijn inbegrepen, inclusief (indien van toepassing) vervoer van en naar de respectievelijke luchthavens, en elk ander vervoer (anders dan de vluchten toegekend als onderdeel van de prijs), accommodatie, maaltijdkosten, zakgeld, verzekering, reisdocumentatie en alle andere bijkomende kosten. Winnaars zijn zelf verantwoordelijk voor het hebben van een geldig paspoort, het organiseren en het voldoen aan alle visumvereisten.

Selectie en kennisgeving van winnaar

18.   Tenzij anders vermeld, wordt/worden de winnaar(s) willekeurig geselecteerd uit alle deelnemers die aan alle deelnamevereisten van de Promotie hebben voldaan.

19.   De winnaar(s) worden binnen twee (2) dagen na de einddatum van de promotie door een teamlid van Rascal + Friends op de hoogte gebracht. De winnaar(s) wordt op de hoogte gebracht door een reactie op het promotiebericht of door de winnende deelname te delen op de Rascal + Friends NL Facebookpagina.

20.    Als de winnaar niet kan worden gecontacteerd of de prijs niet binnen zeven (7) dagen na kennisgeving opeist, heeft de promotor het recht om de prijs van de winnaar in te trekken en een vervangende winnaar te trekken. Het is de verantwoordelijkheid van de winnaar om zijn prijs op te eisen door contact op te nemen met het Rascal + Friends team door een bericht te sturen naar de Rascal + Friends NL Facebookpagina of Instagrampagina, en alle details te verstrekken die nodig zijn om de prijs/prijzen te laten bezorgen.

21.   Indien de winnaar(s) de prijs om welke reden dan ook niet kunnen of willen ophalen, kan de promotor de prijs aan een andere winnaar toekennen.

22.   De organisator is niet aansprakelijk voor prijzen die de winnaars niet bereiken om redenen buiten de redelijke controle van de organisator. Wanneer een prijs wordt geleverd door een derde partij, aanvaardt de promotor geen verantwoordelijkheid in verband met het verstrekken van de prijs, inclusief maar niet beperkt tot het falen van de winnaar om eigenaar te worden van of gebruik te maken van de prijs, of enige prestatieproblemen in verband met de prijs.

23.   Voor zover wettelijk toegestaan, is de Promotor niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade geleden door deelnemers of iemand anders als gevolg van, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met een promotie of zijn prijzen hiervan.

Persoonlijke Informatie

24.   Door deel te nemen aan een promotie, stemmen de deelnemers ermee in om hun namen, foto’s en andere vrijwillig verstrekte informatie te gebruiken voor het beheer van promoties. Alle persoonlijke informatie wordt bewaard door de promotor, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.